top

PSONI Jaworzno

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie.

KRS 0000042002- Tel: 32 616 35 89 - Mail: psonijaworzno@gmail.com

1 procent

Realizowane programy.

2018-06-08 12:00


Realizowane programy - Zakończone w 2018r:

1. Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą : Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną : wykonywanego w terminie 01- 01-2018r do31-12-2018r

2. Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą: Profilaktyka zaburzeń wczesnodziecięcych w terminie od 01-03-2018r do 30-11-2018r

3. Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą: Asystent Osoby Niepełnosprawnej; wykonywanego w terminie od 01-01-2018 do 31-12-2018

4. Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Ruch moim życiem; wykonywanego w terminie od 07-05-2018 do 31-07-2018

5. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.

6. Dofinansowanie ze środków Urzędu Miasta Jaworzno kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.

7. Finansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

8. Partnerska współpraca z C.M.T. Sp. Z o.o. z siedzibą w Jaworznie na rzecz realizacji projektu Wy-GRAJMY razem

Realizowane programy - Zakończone:

Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą : Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną : wykonywanego w terminie 01- 01- 2017r do31-12- 2017r

2. Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą: Profilaktyka zaburzeń wczesnodziecięcych w terminie od 01- 03-2017r do 30-11- 2017r

3. Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą: Asystent Osoby Niepełnosprawnej; wykonywanego w terminie od 01-01- 2017 do 31-12- 2017

4. Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Ruch daje radość; wykonywanego w terminie od 15-06- 2017 do 11-12- 2017

5. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.

6. Dofinansowanie ze środków Urzędu Miasta Jaworzno kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.

7. Finansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

8. Program ERASMUS+ projekt Active means happy

9. Partnerska współpraca z C.M.T. Sp. Z o.o. z siedzibą w Jaworznie na rzecz realizacji projektu Wy-GRAJMY razem

Realizacja zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Od 01.04.2017 do 31.03.2019 realizujemy projekt współfinansowany ze środków PFRON pod nazwą : Prowadzenie kompleksowej i ciągłej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.

W projekcie mogą wziąć udział dzieci do 7 roku życia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. W ramach projektu oferujemy takie formy wsparcia jak: fizjoterapia, terapia neurologopedyczna, terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna, badania lekarskie neurologa dziecięcego.


Zajęcia odbywają się codziennie, od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 -16:00, w piątki od 8:00 do 14:00Realizacja następujący zadań publicznych na terenie Gminy Miasta Jaworzna:

1. Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą : Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym; na terenie miasta Jaworzna: wykonywanego w terminie 01- 01-2016 do 31-12-2016

2. Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą: Rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym; wykonywanego w terminie od 01- 03-2016 do 30-11-2016

3. Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą: Asystent Osoby Niepełnosprawnej; wykonywanego w terminie od 01-01-2016 do 31-12-2016

4. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.

5. Dofinansowanie ze środków Urzędu Miasta Jaworzno kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Regulamin - Kontakt - Webmaster
© www.psouujaworzno.org.pl Valid: XHTML & CSS

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

bottom