top

PSONI Jaworzno

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie.

KRS 0000042002- Tel: 32 616 35 89 - Mail: psonijaworzno@gmail.com

1 procent

Zmiana nazwy.

2016-10-31 13:46

PSONI JAWORZNO
Uwaga : Zmiana numerów kont bankowych.

2016-06-30 12:33


Informujemy, iż nastąpiła zmiana rachunku bankowego od 01-07-2016. Wpłat należy dokonywać na podane niżej konta:

RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. UL. Grzybowa 78; 00-844 Warszawa
1. Składki, darowizny: 02 1750 0012 0000 0000 3348 7959

2. Odpłatność za usługi w Środowiskowym Domu Samopomocy :

10 1750 0012 0000 0000 3348 8009Przeprowadzone kontrole:

2016-03-22 12:00

Data:
Instytucja kontrolująca:
Zakres kontroli:
17-03-2015
Urząd Miejski w Jaworznie
Kontrola finansowa Warsztatu Terapii Zajęciowej
30-06-2015
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie
Ocena stanu higieny
04-08-2015 do
10-08-2015
Powiatowy Urząd Pracy Jaworzno
Kontrola realizacji stażu
19-10-2015 do
05-11-2015
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Jaworzno
Kontrola merytoryczna dotycząca realizacji zadań Warsztatu Terapii Zajęciowej
22-10-2015 do 04-11-2015
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Jaworzno
Kontrola finansowa Warsztatu Terapii Zajęciowej
25-11-2015
Sąd Okręgowy w Katowicach
Kontrola na podst. art.43u. o ochronie zdrowia psychicznego


Misją PSOUU Koło w Jaworznie

2016-02-25 12:00


Naszą misją jest:
- dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie,

- wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym i wspólne życie oraz przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.,


Naszym celem jest:
- celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka,,

- prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.,


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie jest organizacją pozarządową i samopomocową, działającą nie dla zysku, a dla pożytku publicznego.ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ- AON 2016

2016-01-12 12:00- 1 2 3 4 5 6 -Regulamin - Kontakt - Webmaster
© www.psouujaworzno.org.pl Valid: XHTML & CSS

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

bottom