top

PSONI Jaworzno

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie.

KRS 0000042002- Tel: 32 616 35 89 - Mail: psonijaworzno@gmail.com

1 procent

Misją PSOUU Koło w Jaworznie

2016-02-25 12:00


Naszą misją jest:
- dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie,

- wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym i wspólne życie oraz przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.,


Naszym celem jest:
- celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka,,

- prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.,


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie jest organizacją pozarządową i samopomocową, działającą nie dla zysku, a dla pożytku publicznego.ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ- AON 2016

2016-01-12 12:00Przypominany aktualny numeru konta.

2015-09-16 19:29

 

 

Szanowni Państwo - przypominamy nr konta stowarzyszenia.

 

 

Konto bankowe: ING Bank Śląski 68 1050 1302 1000 0023 0212 4983
Informacja o zbiórce publicznej 2015

2015-03-19 12:00Informacja o zbiórce publicznej 2014

2015-01-24 12:00- 1 2 3 4 5 6 -Regulamin - Kontakt - Webmaster
© www.psouujaworzno.org.pl Valid: XHTML & CSS

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

bottom